Select Language
การสร้างแบรนด์ No Image

- การสร้างแผนการตลาด
- การดำเนินการตามแผนการตลาด
- เอกสารที่สนับสนุนการขาย

 

 

การสร้างแบรนด์ คือการสร้างกลยุทธ์ของภาพลักษณ์ของสินค้า ให้กับลูกค้าปัจจุบันและในอนาคต ซื่งการสร้างแบรนด์นั้นจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าดังนั้นกลุ่มเป้าหมายสามารถบอกได้ว่าสินค้านั้นเหมาะกับไลฟ์สไตน์ของตัวเองหรือไม่ โดยเฉพาะด้วยแบรนด์ที่ได้รับการแปลภาษาที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ จะสร้างความสัมพันธ์ที่มั่งคงให้แก่สินค้าและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Tradewinds Global ช่วยหาความโดดเด่นในแบรนด์ของลูกค้าแล้วดึงออกมาปรับเปลี่ยนตามตลาด Tradewinds Global ใช้รูปแบบมาตราฐานที่สามารถครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยสื่อที่ควบคุมอย่างมีคุณภาพจะเป็นเครื่องมือการสื่อสารแบรนด์ที่ดี บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของ Tradewinds Global ยังรวมถึงการออกแบบและสื่อสิ่งพิมพ์ดังนี้


- โลโก้แบรนด์ (Visual and Verbal)
- นามบัตร
- สิ่งพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท ได้แก่ หัวจดหมาย ป้ายสินค้า ฯลฯ
- โบชัวร์ แผ่นพับ
- สิ่งพิมพ์ในการโฆษณา


เราสามารถออกแบบและพิมพ์สิ่งพิมพ์เหล่านี้ตามภาษาของกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่คุณต้องการ

 
Schedule a Free Consultation At +1-(808)-457-1904
© 2011-2012 Tradewinds Global An Export Management and Marketing Firm